OLISINKO MINÄ SINULLE SOPIVA TERAPEUTTI?

 • Olen luonteeltani aktiivinen, avoin ja ennakkoluuloton sekä olen aidosti kiinnostunut työstäni
 • Teen työtäni vahvasti omalla persoonallani käyttäen apuna erityisherkkyyttäni
 • Haluan olla ensisijaisesti asiakkaani rinnalla kanssakulkijana hoitaen häntä kokonaisvaltaisesti ja auttaen eteenpäin elämässään
 • Työssäni hyödynnän kaikkea elämäni varrella oppimaani soveltaen ja yksilöllisesti räätälöiden oppimaani eri asiakkaiden kanssa riippuen asiakkaan tarpeista ja toiveista
 • Käytän työssäni luovasti eri psykoterapian viitekehyksiä ja lisäkouluttaudun jatkuvasti työni ohella
 • Pelkkä puhuminen terapiassa ei aina auta ihmistä saamaan elämäänsä turvallisuuden ja hallinnan tunnetta, jonka vuoksi käytän työssäni tarpeen mukaan myös kehokeskeisiä työskentelytapoja (esim. Sensomotorinen psykoterapia, EMDR, TRE, rentoutus- ja mielikuvaharjoitukset)
 • Kehokeskeisen työskentelytavan tavoitteena on auttaa ihmistä ymmärtämään paremmin kehonsa reaktioita ja opetella tunnistamaan ja sanoittamaan kehon aistimuksia ja tunteita samaan aikaan, kun henkilö tiedostaa niiden yhteyden aiempiin elämän kokemuksiin
 • Psykoterapia edellyttää mielenkiintoa itsensä tutkimiseen ja siihen mitä itsessä tapahtuu niin mielen kuin tunteiden ja kehon tasolla terapian aikana
 • Psykoterapian sitoutuminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja sitoutumista, jotta muutokset ihmisen elämässä ovat mahdollisia elämän eri osa-alueilla
 • Psykoterapeuttisessa hoitosuhteessa on ensiarvoisen tärkeää saada luotua turvallinen hoitosuhde, joka perustuu luottamuksen rakentumiseen vähitellen terapeutin ja asiakkaan välillä
 • Psykoterapian kesto ja tapaamisten tiheys vaihtelee asiakkaan tarpeista riippuen ja terapian pituudesta sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa
 • Asiakas voi valita tapaamisen keston, joka on joko 60 tai 90 minuuttia
 • Ensimmäinen tapaamiseen on hyvä varata aina 90 minuuttia jotta voimme rauhassa jutella ja tutustua toisiimme