TERAPIAKOULUTUS
 • Erityistason psyko- ja perheterapeutti (Suomen Mielenterveysseura) v. 2004-2007
 • Intensiivinen paripsykoterapiakoulutus (Väestöliitto) v. 2008-2009
 • EMDR-terapiakoulutus (Traumaterapiakeskus) v. 2009-2010
 • Seksuaaliterapiakoulutus psykoterapeuteille (Sexpo) v. 2010-2011
 • Tunnekeskeinen pariterapiakoulutus EFT (Suomen Pariterapiayhdistys) v. 2011-2013
 • Vakavien traumojen ja dissosiaatiohäiriöiden tunnistaminen ja hoito (Traumaterapiakeskus) v. 2014-2015
 • Psykofyysisen psykoterapian peruskoulutus 2017-2018 (Psykofyysinen psykoterapia ry)
 • Syventävä koulutus vakavasti traumatisoituneiden kanssa työskenteleville psykoterapeuteille v. 2018(Traumaterapiakeskus)
 • Sensomotorinen psykoterapia traumojen hoidossa koulutus (1-taso) v. 2019-2021(Nyanssi/traumakoulutus Marko Punkanen)
 • Olen parhaillaan TRE- ohjaajakoulutuksessa (Tension, Stress & Trauma Release Exercise/TRE Finland)
 • Lisäksi muita useita lyhyitä keho-, trauma- ja psykoterapian alaan kuuluvia koulutuksia


MUU KOULUTUS
 • Sairaanhoitaja (Salon sairaanhoito-oppilaitos) v. 1983-1985
 • Sairaanhoitajan erikoistumisopinnot sisätauti-kirurginen hoitotyö (Omnia) v. 1995-1996
 • Sairaanhoitaja AMK; mielenterveys- ja päihdehoitotyö (Laurea) v. 2001-2003
 • 5-pisteen korva-akupunktiokoulutus (NHS) v. 2005
 • Beardsleen perheinterventiokoulutus; toimiva lapsi & perhehanke (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) v. 2005
 • Perhe- ja lähisuhdeväkivaltakoulutus (Kirkkonummen kunta) v. 2005
 • Rentoutusohjaaja (Suomen hypnoosiyhdistys) v. 2015


TYÖKOKEMUS

 • Olen työskennellyt hoitoalalla vuodesta 1985 lähtien erilaisissa sairaanhoitajan tehtävissä kunnallisella puolella ja opiskelin työni ohessa psykoterapeutiksi
 • Valmistuttuani psykoterapeutiksi työskentelin alkuun päihdehoitopuolella tehden yksilö-, pari- ja perheterapiaa erilaisista riippuvuuksista kärsivien ihmisten ja heidän läheistensä kanssa
 • Siirryttyäni yksityiseksi ammatinharjoittajaksi vuonna 2008, olen hoitanut kaikenlaisia mielenterveyteen ja elämän kulkuun liittyviä kriisejä terapiatyössäni
 • Työkokemusta minulle on syntynyt mm.elämänkriisien, masennuksen, seksuaalisuuden, sosiaalisten pelkotilojen, erilaisten riippuvuuksien ja väkivallan muotojen sekä erityisherkkyyden kanssa kamppailevien ihmisten parissa
 • Lisäksi olen erikoistunut erilaisten traumojen hoitoon